Chương trình 

Danh sách Chương trình

STT Tên nội dung Loại hồ sơ Người đăng Ngày đăng Xem Tải xuống
1 Công khai thông tin nhà giáo-CBQL 2022-2023 Chương trình Hiệu trưởng 04/10/2022 11:00:11
2 Thông báo công khai mức thu học phí và chế độ học sinh năm 2022-2023 Chương trình Hiệu trưởng 02/10/2022 09:09:45
3 Thông báo công khai Cơ sở vật chất 2022-2023 Chương trình Hiệu trưởng 02/10/2022 08:45:44
4 Thông báo cam kết chất lượng giáo dục 022-2023 Chương trình Hiệu trưởng 02/10/2022 08:44:57
5 Kế hoạch thực hiện Công khai năm 2022-2023 Chương trình Hiệu trưởng 29/09/2022 16:59:57